ສົ່ງອອກເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ລາວສົ່ງອອກເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ 200 ລ້ານໂດລາ

ປີ 2019 ຜ່ານມາ ລາວເຮົາສາມາດສົ່ງອອກເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມໄປ 55 ປະເທດ ມູນຄ່າການສົ່ງອອກປະມານ 200 ລ້ານໂດລາ ປະເທດທີ່ສົ່ງອອກຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນປະເທດເຢຍລະມັນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ. ສູນຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າຂອງ […]