ສົ່ງອອກເຂົ້າໄປຈີນບັນລຸ 1ພັນກວ່າໂຕນ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສົ່ງອອກເຂົ້າໄປຈີນ ບັນລຸ 1.350 ໂຕນ

ປັດຈຸບັນປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ປັກດໍາເຂົ້ານາແຊງສໍາເລັດແລ້ວ ສະເລ່ຍເທົ່າກັບ 99% ຂອງເນື້ອທີ່ແຜນການປີ, ດ້ານແຜນສົ່ງອອກເຂົ້າໄປຈີນ ປີ 2019 – 2020 ຈໍານວນ 50.000 ໂຕນ ມາຮອດປັດຈຸບັນປະຕິບັດໄດ້ 1.350 […]