ສົ່ງອອກສິນຄ້າ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ປີຜ່ານມາສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກໍາ ມູນຄ່າ 560 ລ້ານໂດລາ

ການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກໍາຂອງລາວປີ 2019 ມີ 1,9 ລ້ານໂຕນ ມູນຄ່າປະມານ 560 ລ້ານໂດລາ. ຫ້າອັນດັບຕົ້ນໆປະກອບມີ: ກ້ວຍ, ອ້ອຍ, ມັນຕົ້ນ, ຢາງພາລາ ແລະ ສາລີ. […]

6 ເດືອນຕົ້ນປີ ເມືອງເລົ່າງາມສົ່ງອອກສິນຄ້າໄດ້ 400 ຕື້ກີບ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ເມືອງເລົ່າງາມ ສາມາດລຶບລ້າງບ້ານທຸກຍາກໄດ້ 100%, ສາມາດຈໍລະຈອນສິນຄ້າ ມູນຄ່າ 997 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນ, ສິນຄ້າສົ່ງອອກ ມູນຄ່າ […]

ເດືອນ 7 ລາວບັນລຸການຄ້າ 900 ກວ່າລ້ານໂດລາ ແຕ່ຍັງຂາດດຸນ

ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນ 7 ປີ 2019 ບັນລຸໄດ້ປະມານ 905 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກປະມານ […]