ສູນສຸຂະພາບແຮງງານ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ມະໂຫສົດເປີດສະເພາະ ສູນກວດສຸຂະພາບແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຮູ້ໄດ້ສະພາບຮ່າງກາຍຂອງຕົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ທັ້ງຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານກ່ຽວກັບພະນັກງານທີ່ຈະຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກ, ໂຮງໝໍມະໂຫສົດໄດ້ເປີດສູນສະເພາະໜຶ່ງຂຶ້ນມາ ເພື່ອກວດສຸຂະພາບຂອງແຮງງານພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ, ຕອນນີ້ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການໄດ້ແລ້ວ. ພິທີເປີດເປັນທາງການມີຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນ 16 ມີນາ 2021 ຜ່ານມານີ້, ໂດຍການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ມີ ທ່ານ ຄຳ​ແພງ […]