ສູດໄຂ່ເຄັມ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສູດເຮັດ “ໄຂ່ເຄັມ” ຖະໜອມອາຫານໄວ້ກິນດົນ

ເວົ້າເຖິງເລື່ອງການຖະນອມອາຫານແລ້ວ ຫຼາຍບ້ານກໍຈະມີວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປຂອງຊະນິດອາຫານ ແຕ່ມື້ນີ້ເຮົາມີສູດໃນການເຮັດໄຂ່ເຄັມມາໃຫ້ແມ່ບ້ານ ເປັນອາຫານທີ່ສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ໄດ້ດົນ ແລະ ບໍ່ເນົ່າເສຍໄວ. ວັດຖຸດິບ ເກືອ 1 ກິໂລ ນ້ຳສະອາດ 1.5 ລິດ ໄຂ່ເປັດສົດສະອາດ 30 […]