ສູດຫຼຸດນ້ຳໜັກຈາກໝາກກ້ວຍ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສູດຫຼຸດນ້ຳໜັກຈາກໝາກກ້ວຍ

ສູດຄວບຄຸມອາຫານຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງນັ້ນມັກຈະມີທີ່ມາຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ ເຊັ່ນ: ນັກໂພຊະນາການ, ນັກກຳນົດອາຫານ ຫຼື ແພດ ແຕ່ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Banana Breakfast Diet ແມ່ນເກີດຈາກ ຮາມາຈິ ຜູ້ຊາຍຕຸ້ຍໆຊາວຍີ່ປຸ່ນຄົນໜຶ່ງ ທີ່ພະຍາຍາມເຮັດທຸກທາງເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງຈ່ອຍ […]