ສຸວັນນີ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສຸວັນນີ ຈະຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ທ້າຍເດືອນເມສາ

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ( ສ.ວ.ນ ) ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບສະໜອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນປີ 2019 ຜ່ານມາ ມີຜົນກໍາໄລສຸດທິ 11,2 […]

ສຸວັນນີ ອະນຸມັດຈ່າຍເງິນປັນຜົນ 30% ຂອງກໍາໄລສຸດທິ

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ( ສ.ວ.ນ ) ເປັນໜຶ່ງໃນ 11 ບໍລິສັດ ທີ່ຈົດທະບຽນ ແລະ ເປີດການຊື້ – ຂາຍຫຸ້ນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ […]