ສຸດໃຈທ່ອງທ່ຽວ ລູກຄ້າຫຼຸດລົງ 80% Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວກະທົບໜັກ ສຸດໃຈທ່ອງທ່ຽວ ລູກຄ້າຫຼຸດລົງ 80%

ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ – 19 ເຖິງຈະບໍ່ທັນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວເທື່ອ ແຕ່ ສປປ ລາວ ເຮົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະແໜງການປິ່ນອ້ອມ. ຫຼ້າສຸດຈາກການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ສຸດໃຈທ່ອງທ່ຽວ ພາຍຫຼັງເກີດການລະບາດພະຍາດດັ່ງກ່າວໄດ້ກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ລາຍຮັບຂອງບໍລິສັດ […]