ສຸຂະພາບເລັບ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ດອກເລັບສີຂາວຄືຫຍັງ? ເກີດມາຈາກສາເຫດຫຍັງແນ່?

ດອກເລັບສີຂາວຄືຫຍັງ? ເກີດມາຈາກສາເຫດຫຍັງແນ່? ດອກເລັບສີຂາວ ມີລັກສະນະເປັນຈຸດນ້ອຍໆ ຫຼື ເປັນລາຍເສັ້ນສີຂາວ ສາມາດເຫັນໄດ້ຊັດເຈນທັ້ງເລັບມື ແລະ ເລັບຕີນ ເຊິ່ງເກີດຈາກປັດໄຈຕ່າງໆດັ່ງນີ້. ການຂາດແຮ່ທາດ ການທີ່ຮ່າງກາຍຂາດສານອາຫານວິຕາມິນ ຫຼື ແຮ່ທາດບາງຊະນິດ ໂດຍສະເພາະແຄວຊຽມ […]