ສື່ ການຮຽນການສອນເລີ່ມທົດລອງອອກອາກາດແລ້ວ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສສກ ໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງ-ນັກຮຽນຕິດຕາມຊົມການຮຽນການສອນ ຜ່ານຊ່ອງດາວທຽມຊ່ອງ 8

ໄລຍະໂຈະການຮຽນ-ການສອນ ເນື່ອງຈາກການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19 ນີ້, ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດສຶກສາຮ່ຳຮຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຜະລິດສື່ ການຮຽນການສອນສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ໄດ້ເລີ່ມທົດລອງອອກອາກາດ ແຕ່ວັນທີ […]