Slide
Slide
Tags ສື່ ການຮຽນການສອນເລີ່ມທົດລອງອອກອາກາດແລ້ວ

Tag: ສື່ ການຮຽນການສອນເລີ່ມທົດລອງອອກອາກາດແລ້ວ

ສສກ ໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງ-ນັກຮຽນຕິດຕາມຊົມການຮຽນການສອນ ຜ່ານຊ່ອງດາວທຽມຊ່ອງ 8

ໄລຍະໂຈະການຮຽນ-ການສອນ ເນື່ອງຈາກການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19 ນີ້, ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດສຶກສາຮ່ຳຮຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຜະລິດສື່ ການຮຽນການສອນສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ໄດ້ເລີ່ມທົດລອງອອກອາກາດ ແຕ່ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ໃນຊ່ອງ Lao ESTV ຊ່ອງ 8...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read