ສື່ມວນຊົນລາວໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບທັກສະການເກັບກຳ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ - ຂ່າວສານ ຍຸກເອເລັກໂຕຣນິກ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສື່ມວນຊົນລາວໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບທັກສະການເກັບກຳ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ ຍຸກເອເລັກໂຕຣນິກ

ສະຖາບັນສື່ມວນຊົນວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຮ່ວມກັບ ກົມສື່ມວນຊົນ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ສສ ຫວຽດນາມ ຈັດຊຸດອົບຮົມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ ທັກສະການເກັບກຳ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ […]