ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ອະນາຄົດກ້າວໄກ ໄຊສົມບູນກຳລັງສືກສາການປູກຂີງດຳ ແລະພືດກະສິກຳຫຼາຍຊະນິດ

ໄຊສົມບູນເປັນແຂວງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພູຜາ ແຕ່ທີ່ດິນອຸດົມສົມບູນດີ ປູກພືດຜັກກະສິກຳງາມຫຼາຍແຖມໃຫຍ່ໄວ ເພາະເປັນເຂດໜາວມີໝອກປົກຄຸມເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ສະນັ້ນ ປະຊາຊົນແຂວງນີ້ຈິ່ງບໍ່ຄ່ອຍຂາດເຂີນປະເພດພືດຜັກໜັກ, ຫຼ້າສຸດມີບໍລິສັດຈະໄປສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປູກຂີງດຳ ແລະ ສິນຄ້າກະເສດອີກຫຼາຍລາຍການ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າ. ພິທີ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ( MOU ) […]