ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ສົ່ງອອກເຂົ້າໄປກູບາ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ກູບາ ຄວາມຫວັງຕະຫຼາດສົ່ງອອກເຂົ້າຂອງລາວແຫ່ງໃໝ່

ສປປ ລາວ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ ບໍລິສັດ ພັນເພັດພັດທະນາ ກະສິກໍາ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຫາວິທີທາງຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ຈໍານວນ 100.000 ໂຕນ/ປີ ເພື່ອສົ່ງອອກເຂົ້າໄປຫາ ປະເທດ ກູບາ, ໂດຍແລກປ່ຽນເປັນຢາ ແລະ […]