ສິ່ງທີ່ແມ່ຄວນຮູ້ເມື່ອລູກເກີດກ່ອນກຳນົດ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

7 ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ເມື່ອເກີດລູກກ່ອນກຳນົດ

1 ຂໍ້ຄວນລະວັງ: ຖ້າເດັກນ້ອຍເກີດກ່ອນກຳນົດເມື່ອກັບເຮືອນແລ້ວມີອາການຕົວຮ້ອນ, ເປັນໄຂ້, ຕົວເຫຼືອງ, ຕາເຫຼືອງ, ດູດນົມໄດ້ນ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ດູດນົມເລີຍຄວນພາໄປພົບແພດທັນທີ. 2 ການເບິ່ງແຍງລູກນ້ອຍ: ການເບິ່ງແຍງເດັກເກີດກ່ອນກຳນົດຈຳເປັນຕ້ອງລະມັດລະວັງເປັນພິເສດຫຼາຍກວ່າເດັກທີ່ເກີດຕາມກຳນົດ ເພາະເດັກນ້ອຍມີໂອກາດທີ່ຈະຕິດເຊື້ອຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍ ເນື່ອງຈາກລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຍັງບໍ່ເຂັ້ມແຂງ ພໍ. […]