ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

4 ຂໍ້ທີ່ຄວນເຮັດ “ຫຼັງຕື່ນນອນ” ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ

ໃນທຸກໆເຊົ້າຫຼັງຕື່ນນອນເຮົາເຮັດຫຍັງແນ່ ຫຼາຍຄົນອາດຈື່ບໍ່ໄດ້ເພາະມັນເປັນກິດຈະວັດທີ່ສະມອງຈື່ຈຳ ແລ້ວສັ່ງໃຫ້ຮ່າງກາຍຕ້ອງເຮັດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ອາດຈະເປັນເພາະບໍ່ມີສະຕິຫຼາຍພໍທີ່ຈະສົນໃຈກັບສິ່ງທີ່ເຮັດ ການເລີ່ມຕົ້ນມື້ໃໝ່ແບບນີ້ບໍ່ແມ່ນນິໄສທີ່ຄວນເຮັດເລີຍ ແຕ່ຖ້າຢາກຈະມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ ລອງປ່ຽນຕົວເອງແລ້ວເລີ່ມຕົ້ນມື້ໃໝ່ ແລ້ວເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າຫຼັງຈາກຜ່ານໄປຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນແນວໃດ. 1 ດື່ມນໍ້າດື່ມຫຼັງຕື່ນນອນ. ການດື່ມນໍ້າຫຼັງຈາກຕື່ນນອນ ຈະສົ່ງຜົນດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເພາະຮ່າງກາຍຂອງເຮົາປະກອບດ້ວຍນໍ້າປະມານ 72% […]