ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບຢາຄຸມກຳເນີດ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຢາຄຸມກຳເນີດ

ຢາຄຸມກຳເນີດຈະມີຢູ່ 2 ຊະນິດ ຄື: ຢາຄຸມກຳເນີດຊະນິດປະສົມເປັນຊະນິດທີ່ນິຍົມໂດຍຢາຄຸມກຳເນີດຊະນິດນີ້ຈະມີສ່ວນປະສົມຂອງຮໍໂມນໂປ   ເຈສໂຕໂຣນ ແລະ ເອັສໂຕຣເຈນໃນປະລິມານຕໍ່າ ສ່ວນຊະນິດທີ 2 ແມ່ນຢາຄຸມກໍາເນີດຊະນິດຮໍໂມນດ່ຽວຄືໂປເຈສຕິນ ເໝາະກັບແມ່ລູກອ່ອນທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ ເໝາະສຳລັບແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດກິນຢາຄຸມຊະນິດເອສ  ໂຕຣເຈນ […]