ສິ່ງທີ່ຄວນຫຼີກເວັ້ນ ຖ້າຢາກໃຫ້ທຸລະກິດຂອງເຮົາໄປໄດ້ດີ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ບາງສິ່ງທີ່ຄວນຫຼີກເວັ້ນ ຖ້າຢາກໃຫ້ທຸລະກິດຂອງເຮົາໄປໄດ້ດີ

ການເຮັດທຸລະກິດໃນປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາທຸກຄົນຮູ້ກັນດີຢູ່ແລ້ວວ່າຈະມີຂໍ້ສະດວກ, ອຸປະສັກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫຍັງແດ່? ເພາະການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາຂອງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງປັບຕົວໃຫ້ທັນຕາມການຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງໂລກ ເຊິ່ງລວມໄປເຖິງທຸລະກິດເກີດມາດົນ ແລະ ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນ ຫຼື    ( ສະຕາດອັບ […]