ສິນຄ້າກະສິກໍາຂອງລາວ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ຕະຫຼາດຫຼັກໃນການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກໍາຂອງລາວ 80% ແມ່ນ ສປ ຈີນ

ປີຜ່ານມາປະເທດເຮົາສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກໍາ ມູນຄ່າ 560 ລ້ານໂດລາ ຕະຫຼາດຫຼັກ ແມ່ນ ສປ ຈີນ ກວມເອົາ 80% ຂອງສິນຄ້າກະສິກຳທີ່ສົ່ງອອກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະລິມານສິນຄ້າສົ່ງອອກເພີ່ມຂຶ້ນ ລັດຖະບານພວມດໍາເນີນຮ່າງຂໍ້ກໍານົດເງື່ອນໄຂການສົ່ງອອກພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ […]