ສິດນຳໃຊ້ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສຶກສາເຂົ້າໃຈໃບສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ໃບຕາດິນ, ກ່ອນຖືກໃຫ້ອອກຈາກທີ່ດິນໂຕເອງ

ປັດຈຸບັນ, ທີ່ດິນ ແມ່ນເປັນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ສັງຄົມຈົ່ມວ່າ ມັກມີໃຫ້ເຫັນມາເປັນໄລຍະເປັນຕົ້ນຂໍ້ຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບບັນຫາໃບຕາດິນຊໍ້າຊ້ອນ, ເຮັດໃບຕາດິນເສຍ ລວມໄປເຖິງບັນຫາການຖືກໃຫ້ອອກຈາກທີ່ດິນທີ່ຄອບຄອງມາດົນ ສະນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນດິນແດນ ສປປ ລາວ ເຂົ້າໃຈລະອຽດກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ການອອກໃບຕາດິນ ແລະ ຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍກໍລະນີລັດໂອນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຄືນ […]