ສຳເລັດການຈົດທະບຽນພັນທະບັດລັດຖະບານ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສຳເລັດການຈົດທະບຽນພັນທະບັດລັດຖະບານ 900 ກວ່າໜ່ວຍ

ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ( ຕລຊລ ) ສຳເລັດການຈົດທະບຽນພັນທະບັດລັດຖະບານ ຈຳນວນ 900 ກວ່າໜ່ວຍ, ມູນຄ່າ 900 ກວ່າຕື້ກີບ. […]