ສຳມະນາວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ໃນຍຸກອຸດສາຫະກຳ 4.0 Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສຳມະນາວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ໃນຍຸກອຸດສາຫະກຳ 4.0

ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮ່ວມກັບ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດສຳມະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກໍຄືນັກສຶກສາໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍສຳຄັນ ແລະ […]