ສຳມະນາວິຊາການຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ “ ການຄຸ້ມຄອງການບໍລິການຂອງສື່ມວນຊົນ ” Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສຳມະນາວິຊາການຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ “ ການຄຸ້ມຄອງການບໍລິການຂອງສື່ມວນຊົນ ”

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາວິຊາການຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຖວທ ຄັ້ງທີ 1 ວ່າດ້ວຍ “ ການຄຸ້ມຄອງການບໍລິການຂອງສື່ມວນຊົນ ” ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ມາດຕາ 50 […]