ສຳມະນາກຽມຄວາມພ້ອມລະດົມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສຳມະນາກຽມຄວາມພ້ອມລະດົມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ( ຕລຊລ ) ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບເອພີເອັມ ລາວ ຈໍາກັດ ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດສໍາມະນາ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ ການກຽມ ຄວາມພ້ອມເພື່ອລະດົມທຶນ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ […]