ສຳມະນາການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສຳມະນາການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ສຳມະນາການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິວັນທີ 2 ພຶດສາພາ 2019 ຜ່ານມາ ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງສາກົນຂຶ້ນທີ່ ໂຮງແຮມ ແກຣນ ວຽງຈັນ ໂດຍເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໄພວີ ສີບົວລິພາ […]