ສາເຫດເຮັດໃຫ້ການສະໜອງບໍ່ພຽງພໍ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

4 ສາເຫດຫຼັກ ເຮັດໃຫ້ການສະໜອງສິນຄ້າພາຍໃນບໍ່ພຽງພໍ

ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ໃນສປປ ລາວ ຈະຢຶດຖືອາຊີບກະສິກຳເປັນຕົ້ນຕໍກໍ່ຕາມ ແຕ່ປັດໄຈພື້ນຖານໂດຍລວມແລ້ວ ການຜະລິດເພື່ອສະໜອງຢູ່ພາຍໃນ ຊໍ້າພັດບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຢ່າງພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ. ເພາະສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງນຳເຂົ້າສິນຄ້າປະເພດຕ່າງໆທີ່ຜະລິດໄດ້ບໍ່ພຽງພໍ. ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສີກຳ ແລະ […]