ສາເຫດຜົມງອກກ່ອນໄວ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ທ່ານອາດບໍ່ເຄີຍຮູ້ ຜົມງອກກ່ອນໄວເກີດຈາກພຶດຕິກຳເຮົາເອງ !!!

* * ຄໍາວ່າ ອາຍຸຫຼາຍ ຫຼື ແກ່ ໃຜກໍບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນ ແລະ ບໍ່ຢາກພົບພໍ້ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີຜົມງອກໄວ ຫຼື ເລີ່ມມີຜົມງອກ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມກັງວົນຫຼາຍ ເພາະຜົມງອກເປັນສັນຍານໜຶ່ງທີ່ບົ່ງບອກເຖິງອາຍຸທີ່ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ […]