ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເຈັບຄໍໃນຕອນເຊົ້າມີວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນແນວໃດ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເຈັບຄໍໃນຕອນເຊົ້າມີວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນແນວໃດ?

ສຳລັບອາການເຈັບຄໍທີ່ມັກເປັນທຸກເຊົ້າ ແລະ ຍັງມີຂີ້ກະເທີ່ຂຸ້ນໜຽວນໍາ ແຕ່ພໍຮອດຕອນ ສວາຍອາການຜິດປົກກະຕິເຫຼົ່ານັ້ນກໍຈະເຊົາໄປເອງ ແບບບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ເຊິ່ງມັນຈະບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ມື້ດຽວ ແລະ ຈະວົນວຽນເປັນແບບເກົ່າຄືນໃໝ່ອີກໃນຕອນເຊົ້າຫຼັງຕື່ນນອນໃນມື້ຕໍ່ໆໄປ. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ກ່ຽວກັບຄໍອັກເສບ, ຕິດເຊື້ອ ຫຼື ອາມິດານລົງຄໍ ສະແດງວ່າມີສາເຫດມາຈາກການພູມແພ້ສານບາງຢ່າງ ຫຼື […]