ສາລະວັນ ເກັບຜົນຜະລິດ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສາລະວັນ ຜະລິດເຂົ້ານາແຊງໄດ້ 67 ພັນກວ່າໂຕນ

ປີ 2019 ຜ່ານມາເນື້ອທີ່ການຜະລິດເຂົ້ານາປີແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຂາດເຂີນເຂົ້າກິນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ສຸມໃສ່ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນຜະລິດເຂົ້ານາແຊງທົດແທນໃນເນື້ອທີ່ 13 ພັນກວ່າເຮັກຕາ, ມາຮອດປັດຈຸບັນສາມາດເກັບກູ້ທັງໝົດແລ້ວ ຜົນຜະລິດໄດ້ປະມານ […]