ສາລະວັນ ອະນຸມັດໃຫ້ບໍລິສັດຈຸງຢາງອີຊີ ຊີມັງລາວ ສໍາປະທານດິນ ເພື່ອຂະຫຍາຍກິດຈະການ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສາລະວັນ ອະນຸມັດໃຫ້ບໍລິສັດຈຸງຢາງອີຊີ ຊີມັງລາວ ສໍາປະທານດິນ ເພື່ອຂະຫຍາຍກິດຈະການ

ເພື່ອເປັນການສຶບຕໍ່ຂະຫຍາຍກິດຈະການຜະລິດຊີມັງລາວຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ໃຫ້ເຕີບໂຕ ແລະ ມີທ່ວງທ່າຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເລື້ອຍໆທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ແນໃສ່ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ທັງເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມ ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດ ໃຫ້ໄດ້ຈຳໜ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.       […]