ສາລະວັນຮັບຮອງບ້ານວັດທະນະທຳໃໝ່ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສາລະວັນຮັບຮອງ 26 ບ້ານໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ ແລະ 5 ບ້ານວັດທະນະທຳໃໝ່

ໃນວັນທີ 7 ມັງກອນ 2020 ເມືອງສາລະວັນ ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດຮັບຮອງ ຈຳນວນ 26 ບ້ານໜັກແໜ້ນ ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຮັບຮອງ 5 ບ້ານວັດທະນະທຳໃໝ່. […]