ສາມແຂວງພາກເໜືອ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສາມແຂວງພາກເໜືອ ກໍານົດເອົາເຂົ້າ, ສາລີ ແລະ ຊາ ເພື່ອແຂ່ງຂັນໃນການສົ່ງອອກ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ( ອຄ ) ເປີດໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນເພື່ອສົ່ງອອກຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ຜົ້ງສາລີ ໄດ້ກໍານົດເອົາເຂົ້າ, ສາລີ […]