ສານອາຫານທີ່ຈຳເປັນສຳລັບແມ່ຖືພາ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສານອາຫານທີ່ຈຳເປັນສຳລັບແມ່ຖືພາ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງລູກນ້ອຍ

ແມ່ຖືພາຈະມີຄວາມຕ້ອງການສານອາຫານ ແລະ ວິຕາມິນບາງປະເພດຫຼາຍ ກວ່າຄົນທົ່ວໄປ ເຊິ່ງສານອາຫານທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການຖືພາແມ່ນປະກອບດ້ວຍ: 1 ວິຕາມິນ ເອ: ຊ່ວຍໃນການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວ ເຊິ່ງໃນແມ່ທີ່ກຳລັງໃຫ້ລູກກິນນົມແມ່ນຕ້ອງມີວິຕາມິນ ເອ ເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນການສ້າງນ້ຳນົມ. 2 […]