ສານປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

2019 ສານນະຄອນຫຼວງ ສໍາເລັດການຕັດສິນຄະດີກວ່າ 2.000 ເລື່ອງ

ຕະຫຼອດ 1 ປີ ຜ່ານມາ, ສານປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ສານປະຊາຊົນທັງ 4 ເຂດ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ພ້ອມທັງປະສານສົມທົບກັບບັນດາ ກັບອົງການໄອຍະການ, ພະແນກຍຸຕິທຳ ແລະ ມີການປຶກສາຫາລືກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ […]