ສານຈະກວດກາເຄັ່ງຄັດການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ພິພາກສາ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສານຈະກວດກາເຄັ່ງຄັດການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ພິພາກສາ

ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດໃນຄາບບ່າຍຂອງວັນທີ 21 ພະຈິກ 2019 ທີ່ປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງຄຳຊີ້ແຈງຈາກ ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ພາຍຫຼັງໄດ້ລາຍງານຜົນການເຮັດວຽກໃນໜຶ່ງປີຜ່ານມາ ເມື່ອວັນທີ 20 ພະຈິກ ແລະ ມີຄຳຖາມຕາມມາຫຼວງຫຼາຍຈາກບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຕົ້ນຄວາມບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ການຕັດສິນຄະດີຂອງສານ, ຄະດີວົກໄປວົນມາບໍ່ສິ້ນສຸດ ແລະ […]