ສາຕາຟິນເທັກ ແລະ ເອຊີລີດາ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສະຕາຟິນເທັກ ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານເອຊີລີດາ ລົງນາມເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຊໍາລະ

ບໍລິສັດ ສະຕາຟິນເທັກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ແລະ ທະນາຄານເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ ລົງນາມເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການຮ່ວມມື ເຊື່ອມຕໍ່ການຊໍາລະສະສາງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລູກຄ້າທີ່ມີບັນຊີກະເປົ໋າເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ ( U-Money ) ສາມາດໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີໂດຍກົງຂອງທະນາຄານເອຊີລີດາ ແລະ […]