ສາຍສົ່ງໄຟ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ (EDL-T) ຄາດຈະຊ່ວຍຫຼຸດໜີ້ຕ້ອງຈ່າຍແກ່ ຟຟລ ໄດ້ຫຼາຍລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ

ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນໃນທົ່ວສັງຄົມ ກ່ຽວກັບການ ປັບປຸງໂຄງສ້າງດ້ານທຸລະກິດພະລັງງານໄຟຟ້າຢູ່ ສປປ ລາວ ທ່ານ ດາວວົງ ພອນແກ້ວ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ: […]