ສັ່ງໂຈະໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ລັດສັ່ງໂຈະ ການອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໃໝ່ ຂອງໂຮງງານທີ່ໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອເປັນວັດຖຸດິບ

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ ເລກທີ 0930/ອຄ.ກອຫ ລົງວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2019 ວ່າດ້ວຍການໂຈະ ການອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໃໝ່ ກ່ຽວກັບໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງທີ່ນໍາໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຢາງປລາສະຕິກເປັນວັດຖຸດິບ. ເປັນພຽງພາບປະກອບຂ່າວເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ, […]