ສັບພະຄຸນຖົ່ວແຮ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສັບພະຄຸນທາງຢາ ຈາກໝາກຖົ່ວແຮ

ໝາກຖົ່ວແຮ ນິຍົມກິນໝາກອ່ອນ ແລະ ສາມາດກິນໄດ້ໝົດໜ່ວຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງແກະເປືອກ, ລົດຊາດມັນປົນຝາດເລັກໜ້ອຍ ແຕ່ຖ້າແມ່ນໝາກແກ່ຈະນິຍົມນຳມາແກະກິນແກ່ນທາງໃນ ເພາະມີໂປຣຕິນສູງເຖິງ 70% ແລະ ຖ້າເປັນເມັດແຫ້ງຈະເຫຼືອພຽງ 19% ເທົ່ານັ້ນ. ນອກ ຈາກນັ້ນ, ຍັງມີສານອາຫານອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນ […]