ສັດປ່າ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ເມືອງຫົງສາ ຢຶດ ທໍາລາຍຖິ້ມຊິ້ນສ່ວນສັດປ່າຫວງຫ້າມ ທີ່ປະຊາຊົນລັກລອບລ່າ

ປັດຈຸບັນເຖິງແມ່ນວ່າວຽກງານການອະນຸກປ່າໄມ້, ອານຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາເປັນໜ້າວຽກທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ, ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ພ້ອມມີສ່ວນຮ່ວໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ກໍ່ຍັງມີກຸ່ມຄົນຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ຍັງຖືເບົາ ແລະ ຝ່າຝືນຕໍ່ກົດລະບຽບທີ່ພັກ-ລັດວາງອອກ ກໍ່ຄືການລັກລອບລ່າສັດປ່າຫວງຫ້າມ, ເຊິ່ງຫຼ້າສຸດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈັບໄດ້ປະຊາຊົນຜູ້ຝືນຕໍລະບຽບ ພ້ອມຂອງກາງສັດປ່າຈໍານວນໜຶ່ງ ແລ້ວນໍາມາທໍາລາຍຖິ້ມ […]