ສັງເກດອາການເບື້ອງຕົ້ນ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ມາຮູ້! ວິທີສັງເກດອາການເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງພະຍາດຫຼອດເລືອດສະໝອງຕີບ

ພະຍາດຫຼອດເລືອດໃນສະໝອງ ມັກເກີດຂຶ້ນແບບບໍ່ຮູ້ສຶກໂຕ ແລະ ມັກຈະເກີດອາການແບບກະທັນຫັນ. ພະຍາດຫຼອດເລືອດສະໝອງຕີບມັກຈະເກີດຈາກໄຂມັນ ຫຼື ເລືອດກ້າມທີ່ໄປອຸດຕັນ ແລະ ຄ້າງຢູ່ໃນເສັ້ນເລືອດທີ່ຈະໄປລ້ຽງສະໝອງ ເມື່ອເຊລສະໝອງຖືກທຳລາຍ ເພາະຂາດອາກາດໝາຍຄວາມວ່າໂອກາດທີ່ຈະເປັນອຳມະພາດ ແລະ ອັດຕາການເສຍຊີວິດສູງ. ສຳລັບອາການທີ່ປະກົດໃນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຈະຕ້ອງສັງເກດມີດັ່ງນີ້: ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງລັກສະນະການຍ່າງວ່າ: […]