ສັງທອງ ເປີດກວ້າງໃຫ້ພາກທຸລະກິດເຂົ້າມາພັດທະນາ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສັງທອງ ເປີດກວ້າງໃຫ້ພາກທຸລະກິດເຂົ້າມາພັດທະນາ

ກອງປະຊຸມຊຸກຍູ້ຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາຂອງນັກທຸລະກິດເຂົ້າສູ່ເມືອງສັງທອງ ຈັດຂຶ້ນເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມນັກທຸລະກິດເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຕົວເມືອງດັ່ງກ່າວ ຕາມ 3 ທ່າແຮງຫຼັກທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IV ຂອງຄະນະພັກເມືອງສັງທອງ, ຂະນະທີ່ທ່ານເຈົ້າຄອງ ເນັ້ນໃຫ້ຜະລິດກະສິກຳສະອາດເປັນສິນຄ້າ ໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າຊ່ວຍ. ກອງປະຊຸມຊຸກຍູ້ຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ […]