ສັກຢາເດັກ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ລັດຖະບານຕັ້ງເປົ້າໃຫ້ເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີ ຮັບວັກແຊັງຄົບໃຫ້ໄດ້ 95%

ລັດຖະບານ ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍສຳລັບເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີ ໄດ້ຮັບວັກແຊັງຄົບໃຫ້ໄດ້ 95%. “ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຂະແໜງການອື່ນໆ ນອກເໜືອຈາກຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ. ໃນວັນທີ 4 ສິງຫາ ປີ 2020 […]