ສັກຢາພະຍາດສັດ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ປາກທາ ເລັ່ງສັກຢາສັດລ້ຽງ ປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມລະດູການ

ເນື່ອງໃນໂອກາດ ວັນສັກຢາປ້ອງພະຍາດສັດລ້ຽງປະຈຳປີ 2019 ນີ້ ຫຼາຍຂົງເຂດໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ ພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ ຈັດຈັດພິທີສັກຢາໃຫ້ສັດລ້ຽງ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດ ທີ່ຈະເກີດກັບສັດລ້ຽງໃນແຕ່ລະດູການເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ, ພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດງົວ, ຄວາຍ. ທັງນີ້,ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງມີແຂງແຮງ ແລະ ຫ່າງໄກຈາກພະຍາດຕ່າງໆ. […]