ສະໝູນໄພພື້ນບ້ານ ແກ້ເບົາຫວານ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

7 ສະໝູນໄພພື້ນບ້ານ ແກ້ເບົາຫວານ ແລະ ຄວາມດັນໄດ້

ໂລກເບົາຫວານເປັນໂລກຊ້ຳເຮື້ອທີ່ຮັກສາບໍ່ຫາຍ ເຊິ່ງຜູ້ປ່ວຍຈະມີອາການນ້ຳຕານໃນເລືອດສູງເພາະຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດນຳນ້ຳຕານໃນເລືອດທີ່ໄດ້ຈາກອາຫານໄປໃຊ້ໄດ້ປົກກະຕິ. ສາເຫດເກີດຈາກຮ່າງກາຍມີຄວາມບົກພ່ອງຈາກຕັບອ່ອນເພຍ, ເກີດຈາກການລັ່ງອິນຊູລິນຜິດປົກກະຕິ ເຊິ່ງອິນຊູລິນມີໜ້າທີ່ນຳນ້ຳຕານໃນເລືອດໄປສູ່ເນື້ອເຍື່ອຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍເພື່ອສ້າງພະລັງງານເມື່ອຮ່າງກາຍອິນຊູລິນບໍ່ພຽງພໍກໍຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳຕານໃນເລືອດສູງຂຶ້ນນັ້ນເອງ. ເຊິ່ງຄົນປ່ວຍມັກຈະເກີດໂລກແຊກຊ້ອນຕ່າງໆຕາມມາເຊັ່ນ: ໂລກຄວາມດັນ, ໂລກຫຼອດເລືອດໃນຫົວໃຈ, ຫຼອດເລືອໃນສະໝອງ, ຫົວໄຈວາຍ, ອາການຊາ, ປະສາດເສື່ອມ, ຕາມົວ, ເກີດຕໍ້, ຕໍ້ແວ່ນ […]