ສະໜອງນໍ້າໃຫ້ສະໜາມໄຊ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ຄວາມຫວັງຂອງປະຊາຊົນ! ພາກລັດຮ່ວມລົງນາມຄົ້ນຄວ້າສະໜອງນໍ້າ ຮັບໃຊ້ການຜະລິດຢູ່ສະໜາມໄຊ

ພາຍຫຼັງທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ພາກໃຕ້ຂອງລາວ ພົບໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ເມື່ອປີ 2018 ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດນັ້ນຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກຊັບສິນທຸກຢ່າງລ້ວນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເສຍຫາຍປະເມີນມູນຄ່າບໍ່ໄດ້ ເຊິ່ງຫຼັງນໍ້າແຫ້ງລັດຖະບານກໍ່ມີນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຊ່ວຍບັນເທົາຜູ້ເຄາະຮ້າຍເຫຼົ່ານັ້ນ. ຫຼ້າສຸດ ມາເພີ່ມອີກໜຶ່ງໂຄງການຄື ໂຄງການຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອສະໜອງນໍ້າຮັບໃຊ້ການຜະລິດກະສິກຳ ຢູ່ […]