ສະເໜີໂຈະການເດີນທາງ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສະເໜີພິຈາລະນາໂຈະ ຫຼື ເລື່ອນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານໃນປະເທດທີ່ມີການລະບາດໂຄວິດ-19

ຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ສະເໜີເຖິງທຸກພາກສ່ວນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອພິຈາລະນາເລື່ອນ ຫຼື ໂຈະ ການໄປປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນຢູ່ປະເທດທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 […]