ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ສສຊ ເນັ້ນໜັກຂໍການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ

ໄພພິບັດແມ່ນເຫດການທີ່ອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ ອັນເກີດຈາກທຳມະຊາດ ຫຼື ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ ເມື່ອເກີດຂຶ້ນແລ້ວຈະສົ່ງຜົນເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ, ຊີວິດ, ຊັບສິນ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນໃນສັງຄົມທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແມ່ນເນັ້ນໜັກພິເສດກ່ຽວກັບລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ […]