ສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ເຜົ່າກືມມຸ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ຊົນເຜົ່າກຶມມຸ ບ້ານຫຼັກ 10 ເມືອງໄຊ ສະຫຼອງບຸນປະເພນີປະຈຳເຜົ່າ

ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຂະແໜງການໜຶ່ງທີ່ລັດຖະບານຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ເນື່ອງຈາກເປັນທ່າແຮງໜຶ່ງທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ປະເທດ ພ້ອມທັງດືງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວລາວຫຼາຍຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ອຸດົມໄຊ ກໍ່ເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຂະແໜງການສຳຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຂວງ ໂດຍສະເພາະບ້ານຫຼັກ 10 ເມືອງໄຊ  ໃຫ້ກາຍເປັນບ້ານວັດທະນະທຳທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານຊົນເຜົ່າ ຄຽງຄູ່ກັບການອະນຸລັກຮັກສາ ໂດຍເສີມຂະຫຍາຍຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊົນເຜົ່າກຶມມຸໃຫ້ຍືນຍົງຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຂຶ້ນ. ທັງນີ້, […]