ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງ ກປ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງ ກປ ຊຸກຍູ້ການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງພະນັກງານ

ຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ( ກປ ) ລົງຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວຕົວແບບ ທ່ານ ນາງ ສາລາວົງ ທໍາມະເຈດີ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ໃຫ້ກໍາລັງໃຈໃນການສືບຕໍ່ອະນຸຮັກ […]