ສະຫວັນນະເຂດແຈ້ງ! ໃຫ້ຢຸດຕິການສະແດງກາງແຈ້ງ ຢູ່ຮ້ານອາຫານ-ຮ້ານບັນເທີງ ທຸກປະເພດ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສະຫວັນນະເຂດແຈ້ງ! ຫ້າມສະແດງກາງແຈ້ງ ຢູ່ຮ້ານບັນເທີງ-ຮ້ານອາຫານ ທຸກປະເພດ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການ ຢູ່ຮ້ານບັນເທີງ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ-ປິ້ງແກ້ມ ພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ດຳເນີນສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດ  ໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ທັງນີ້ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງຂອງການສ້າງສຽງລົບກວນ.   ເປັນພຽງພາບປະກອບຂ່າວເທົ່ານັ້ນ   […]